ENEN
כל הקטגוריות
ENEN

דף הבית>המוצר>סטופירן בוטדיאן סטופירן בלוק קופולימר

SBS (סטיירן בוטאדיאן סטירן בלוק קופולימר) C501


תיאור

SBS C501 הוא קופולימר בלוק סטירן-בוטדיאן עם 30% מתכולת סטירן, מבנה ליניארי. זה לא מורחב בשמן

בקשה

דבק

שינוי אספלט

הַרכָּבָה


מאפיינים כימיים
ציוןC501
צמיגות תמיסת טולואן (5.23%)14-18
חומר נדיף ≤%(Wt)0-0.75
תוכן סטירן%29-33
בלוק סטירן95-100
יישום עיקריאספלט שינוי עמיד למים           דבק מתחם Tpe


חקירה