ENEN
כל הקטגוריות
ENEN

דף הבית>המוצר>סטופירן בוטדיאן סטופירן בלוק קופולימר

SBS (סטיירן בוטאדיאן סטירן בלוק קופולימר) JH 7302


תיאור

SBS JH-7302 הוא קופולימר בלוק סטירן-בוטדיאן עם 30% מתוכן סטירן, מבנה ליניארי. זה יכול לשמש בדבק, שינוי פלסטי, שינוי אספלט.

בקשה

דבק

שינוי אספלט

הַרכָּבָה

מאפיינים כימיים
ציוןJH-7302
חיצונילבן או בהיר, ללא זיהומים מכניים ופסולת שמן
חומר נדיף ≤%1
אפר ≤%0.2
300% מודולוס  Mpa≥2.2
חוזק מתיחה Mpa≥16
התארכות בהפסקה ≥%700
דפורמציה קבועה ≤%40
קשיות, חוף A≥68
קצב זרימת התכה גרם/10 דקות0.01-0.5
יישום עיקרידבק ממס שינוי פלסטיק שינוי אספלט


חקירה