ENEN
כל הקטגוריות
ENEN

דף הבית>המוצר>סטרופן אתילן פרופילן סטירן-בלוק קופולימר

SEPS (קופולימר מומן סטירן-איזופרן בלוק קופולימר) W8555


תיאור

ZL-M7401 הוא פולימר סטירן-איזופרן מוקשה ליניארי עם תכולת סטירן של 37%, שהיא אבקה לבנה. M7401 יכול לשמש לעיבוי של משחת מילוי סיבים אופטיים ומוצרי קוסמטיקה, ועשוי לשמש גם כמשנה ריאולוגי בציפויים, דבקים, אספלט ותחומים אחרים.

בקשה

צעצוע
מוצרי אירוטיקה למבוגרים
חוט וכבלים
חומר כיסוי

מאפיינים כימיים
ציוןW8555
מבנה פולימרילינארי
יחס IP/SM, %68/32
משקל סגולי, g/cc0.91
חומר נדיף,% משקל0.2
תוכן אפר,% משקל0.15
צמיגות תמיסת טולואן, mPa·s5700 (10Wt%)
הראדנס, שור א70
יישום עיקריצעצוע, מוצרי אירוטיקה למבוגרים, חוטים וכבלים, חומר ציפוי,

חקירה