ENEN
כל הקטגוריות
ENEN

דף הבית>המוצר>סטרופן אתילן פרופילן סטירן-בלוק קופולימר

SEPS (סטירן-אתילן פרופילן סטירן-בלוק קופולימר) YH-4010


תיאור
בקשה

משחת מילוי סיבים אופטיים 

מילוי כבלים וכבלים


חקירה