EN
Tất cả danh mục
EN

Trang chủ>Sản phẩm>Styrene Ethylene Propylene Styrene Block Copolymer

Danh mục nhà chế tạo Các Ứng Dụng Lớp thay thế Hoạt động
SEPS (Styrene Ethylene Propylene Styrene Block Copolymer) YH-4051 SINOPEC

cable coating material

sản phẩm y tế

Bao bì thực phẩm


Kuraray 4033

MẪU VẬT
SEPS (Styrene Ethylene Propylene Styrene Block Copolymer) YH-4052 SINOPEC

Soft toy

Jelly Candle


Kuraray 4044

MẪU VẬT
SEPS (Styrene Ethylene Propylene Styrene Block Copolymer) YH-4053 SINOPEC

Thiết bị thực phẩm

sản phẩm y tế


Kuraray 4055

MẪU VẬT
SEPS (Styrene Ethylene Propylene Styrene Block Copolymer) YH-4010 SINOPEC

Dán sợi quang

Cáp và làm đầy cáp


MẪU VẬT
SEPS (Styrene Ethylene Propylene Styrene Block Copolymer) YH-4020 SINOPEC

Dán sợi quang

Cáp và làm đầy cáp


MẪU VẬT
SEPS (Styrene Ethylene Propylene Styrene Block Copolymer) YH-4030 SINOPEC

Dầu bôi trơn

MẪU VẬT